• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศแนวทางการปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

23 พ.ย. 64 236