• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

2 ส.ค. 65 357