• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลผู้มีการประเมินระดับดีเด่น   

20 ต.ค. 65 52