• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
แหล่งท่องเที่ยว

 

ขอเชิญท่องเที่ยว
"สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา"
ณ  สวนสาธารณหนองใหญ่
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
เทศบาล
<ตำบลบ้านเหลื่อม