• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กิจการสภา

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม รายงานการประชุม สมัยสามัย สมัยที่ 4   

28 เม.ย. 65 259