• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฎิบัติงาน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง,ลูกจ้างประจำ รอบ๑   

21 ต.ค. 65 61