• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่าเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

6 ธ.ค. 65 27