• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กิจการสภา

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4   

15 มิ.ย. 66 62