• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

กิจการสภา

ประกาศสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยที่ 1 พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

  ประกาศสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยที่ 1 พ.ศ.2566   

15 มิ.ย. 66 319