• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กิจการสภา

ประกาศสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกาศสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   

15 มิ.ย. 66 73