• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 21 รายการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

10 ส.ค. 66 79