• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

11 ต.ค. 66 59