• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

17 ต.ค. 66 76