• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้บริหารประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ครั้งที่2/2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้บริหารประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน   

24 ต.ค. 66 56