• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันออกพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอกอออล์ทุกชนิด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 “หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

28 ต.ค. 66 48