• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

6 พ.ย. 66 35