• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้หวัดไหญ่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

6 พ.ย. 66 30