• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

8 พ.ย. 66 29